خبرگزاری میزان-فیلمی از درگیری میان معترضان ضد خشونت و پلیس فرانسه منتشر شده است.