خبرگزاری میزان-ویدئویی که در ادامه مشاهده خواهید کرد به شما خواهد گفت که بهترین روز برای مراجعه تست کرونا چه روزی است.