خبرگزاری میزان-دستور العمل اجاره مسکن در دوران کرونا به روز رسانی شد و طبق آن موجران می‌توانند در موارد خاص قرارداد‌ها را تمدید نکنند.