خبرگزاری میزان-خبرگزاری میزان-تظاهرات فرانسوی‌ها در مخالفت با قانون امنیتی در حمایت از خشونت پلیس در پاریس، به آشوب کشیده شد.