خبرگزاری میزان-یکی از شاهدان عینی حادثه ترور شهید فخری زاده، به تشریح این حادثه تروریستی پرداخت.

 

برچسب ها: ترور فخری زاده