خبرگزاری میزان-کارشناس هواشناسی ضمن تشریح وضعیت آب و هوای کشور و ادامه بارشها و وهاوی مه آلود در شمال کشور از ورود موج جدید بارشی قوی از پنجشنبه ششم آذر ماه خبر داد.