خبرگزاری میزان-رییس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) گفت: در موج سوم شیوع کرونا، شاهد مراجعه خانوادگی افراد بیمار به مراکز درمانی هستیم.