خبرگزاری میزان-تصاویری از تجمع و درگیری به وجود آمده میان هواداران و مخالفان دونالد ترامپ در مقابل کاخ سفید منتشر شده است.