خبرگزاری میزان-برای نخستین بار در تاریخ پس از جنگ فرانسه یک رئیس جمهوری سابق به اتهام فساد مالی محاکمه می‌شود. سارکوزی، رییس جمهور سابق فرانسه به اتهام فساد در دادگاه محاکمه شد.
برچسب ها: سارکوزی فرانسه