خبرگزاری میزان-قوه قضاییه در دوره تحول توانسته‌شفافیت را در اقدامات قضایی عملیاتی کند و در همین راستا ۲۵۰ اتاق دادرسی الکترونیکی در زندان و ۷۵۰ اتاق دادرسی الکترونیکی در واحدهای قضایی در فاز اول راه اندازی شده است.

 

در همین زمینه:

اظهارات آیت‌الله رییسی در جلسه شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی