خبرگزاری میزان-مهمانی و مسافرت به عنوان عوامل بسیار تاثیرگذار در اوج گیری مجدد ویروس کرونا در کشور شناخته می‌شود.