خبرگزاری میزان-همزمان با اجرای محدودیت جدید کرونایی، گزارشی از مواردی که این محدودیت شامل آن‌ها می‌شود را مشاهده می‌کنید.