کد خبر:۶۷۴۶۳۴
۲۵ آبان ۱۳۹۹ | ۱۵:۲۴
عکاس : سید رسول عزیزی
تنها کارگاه نمدبافی در شهرستان چناران که توسط یک خانواده اداره می‌شوند و این خانواده از این راه امرار معاش می‌کنند. مسئول این کارگاه به تازگی برای کمک به زندانیان، کارگاه آموزشی و تولید نمد را راه اندازی کرده است و ضمن آموزش به آن‌ها، در تامین مخارج زندگی زندانیان را یاری می‌کند.
ارسال نظرات