خبرگزاری میزان-حسن دانایی فر، سفیر سابق ایران در عراق در یکی از برنامه های دستخط، به تشریح ماجرای درگیری شهید سلیمانی با داعش در زمان سقوط موصل و تیر خوردن اتومبیل حاج قاسم پرداخت.