خبرگزاری میزان-هزاران پاریسی قبل از اجرای مقررات جدید قرنطینه که ساعت ۹ شب شروع می‌شد، از پایتخت خارج شدند. طبق مقررات جدید هر کسی برای خروج از خانه باید مدرک معتبر و دلیل قانع کننده نشان دهد. فرانسه رکورد ۲۳۵ فوتی با ۴۷۶۳۷ ابتلای جدید در ۲۴ ساعت را به نام خود ثبت کرد.