خبرگزاری میزان-سخنگوی دستگاه قضا گفت:کسانی که در دوره‌های مدیریتی قبل اعمالی انجام داده باشند که موجب خسارت به مردم و یا تضییع حقوق عامه شده باشند امروز بایستی پاسخگو باشند.

خبرگزاری میزان - اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: کسانی که در دوره‌های مدیریتی قبل اعمالی انجام داده باشند که موجب خسارت به مردم و یا تضییع حقوق عامه شده باشند امروز بایستی پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: مدیرانی که الان سر کار هستند با تغییر دولت تصور نکنند که چه در دوره مسئولیت باشند و چه نباشند اقدامات آن‌ها از حیث وظایف قانونی‌ که انجام داده و یا نداده اند بررسی خواهد شد.