خبرگزاری میزان-مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت گفت: بیمه تامین اجتماعی و سلامت بیشترین همپوشانی بیمه‌ای را داشتند