خبرگزاری میزان-خبرنگار صداوسیما در خصوص آخرین جزئیات انفجار تروریستی در استان هاتای ترکیه توضیحاتی را ارائه کرد.