خبرگزاری میزان-بازارچه قدیمی مرز یزدان، اکنون ۶ سال است که قفل بر درب‌های آن گذاشته شده است.
خبرگزاری میزان - بازارچه قدیمی مرز یزدان با میلیارد‌ها تومان تجهیزات زیر ساختی که در سال ۸۴ رتبه برتر صادراتی کشور را کسب کرد و منبع درآمد مرزنشینان زیادی بود، اکنون ۶ سال است که قفل بر درب‌های آن گذاشته شده است.

ترکیه هیچ مرز مشترکی با افغانستان ندارد، ولی با استفاده از مرز‌های ایران با افغان‌ها مبادله تجاری دارند، چینی‌ها هم از طریق یک باریکه مرزی صعب العبور تجارتی بزرگ با افغانستان رقم زدند، اما ایران با ۴۰۰ کیلومتر مرز خاکی و ۴ معبر اصلی با افغانستان از ظرفیت تجارت با همسایه شرقی بی بهره مانده است، ظرفیتی که نیاز به سرمایه گذاری ندارد چرا که سرمایه گزاری و کار مرزبانی، گمراک و بخش‌های اداری همه آماده است.