خبرگزاری میزان-گزارشی را مشاهده می‌کنید که به عواقبل جبران ناپذیر دير رفتن مبتلايان به کرونا به مراکز بهداشتي و رعايت نکردن قرنطينه پرداخته است.