خبرگزاری میزان-رییس قوه قضاییه در اقدامی پیش دستانه دستورالعمل جدید «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» را به دادستان‌های کشور ابلاغ کرد. بر این اساس دادستان‌های سراسر کشور این اختیار را دارند تا به منظور صیانت از حقوق عامه علیه مدیران و کارکنان متخلف تذکر و اخطار داده و یا تعقیب قضایی را دستور کار قرار دهند.