خبرگزاری میزان-پیش بینی سازمان بهداشت جهانی حاکی از موج شیوع خطرناک‌تر ویروس کرونا در زمستان است.