خبرگزاری میزان-وزیر بهداشت در سخنرانی که داشت گفت که مردم را در خصوص نبود تخت برای بیماران کرونایی هراسناک و وحشت زده نکنید.