خبرگزاری میزان-گفتگو با تاجری که سال‌ها در بازارچه مرزی یزدان فعالیت داشته است را در ادامه مشاهده می‌کنید.

خبرگزاری میزان - تاجری که سال‌ها در بازارچه مرزی یزدان فعالیت داشته می‌گوید: حدود ۷ هزار نفر از افغانستان و صد‌ها غرفه دار از طرف ایران در این بازارچه فعالیت داشتند. پانصد نفر هم به طور غیر مستقیم فعال بودند، به طوری که ورود قاچاق به ایران قطع شده بود.

وی در ادامه ضمن قدردانی از حضور رییس قوه قضاییه در این منطقه افزود: تاکنون از بین مقامات عالی کشوری، شخصی به غیر از آیت الله رییسی به مرز یزدان نیامده، امیدواریم بعد از این سفر بازارچه بازگشایی شود.