خبرگزاری میزان-دیر انجمن آماتوری نجوم ایران گفت:بامداد چها شنبه ۳۰ مهر اوج بارش جباری امسال است و بارش شهابی در سراسر کشور به شرط دوری از نور و آلودگی هوا قابل مشاهده است.