خبرگزاری میزان-لحظاتی از مراحل انتقال قلب زنده از مسیر ۹۰۰ کیلومتری مشهد به تهران را در ادامه مشاهده می‌کنید.