خبرگزاری میزان-یک تاجر با سابقه که از سال ۷۶ تا ۸۶ در بازارچه مرزی یزدان فعالیت داشته است از آثار اقتصادی بازگشایی مجدد این مرز که در سفر اخیر رییس قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت می‌گوید.