خبرگزاری میزان-رییس دستگاه قضا پس از سرکشی از بازارچه مرزی یزدان که چند سالی است تعطیل شده پیگیر بازگشایی این بازارچه شد.