کد خبر:۶۶۱۵۱۴
۱۲ مهر ۱۳۹۹ | ۱۳:۳۲
عکاس : کوشا مهشید فلاحی
کشف و لایروبی آبراهه‌های تاریخی تخت جمشید که در چند سال گذشته به طور فصلی انجام می‌شود. در اکتشافات و لایروبی‌های جدید تخت جمشید آبرا‌هه‌های جدیدی کشف شده است که کاوشگران اعتقاد دارند متعلق به دوران هخامنشی نیست و یا در اواخر آن دوره یا ابتدای اشکانیان حفر شده است. تفاوت میان این آبراهه‌ها با دوران هخامنشی در تکنیک‌های حفاری و نوع کانال کشی آن می‌باشد که به مراتب در دوران هخامنشی دقیق‌تر و با نقشه‌تر بوده است. آبراهه‌های اصلی قبل از ساخته شدن کاخ‌ها حفر شده اند و با سنگ‌های ذوزنقه‌ای شکل پوشانده شده اند. در این حفاری‌ها اجسادی نیز کشف شده اند که هنوز دلیل مرگ و دوره زندگی آن‌ها مشخص نشده است.
ارسال نظرات