خبرگزاری میزان-جنگل «نیوهمپشایر» در شمال شرقی آمریکا واقع شده و نام این ایالت برگرفته از نام شهر انگلیسی همپشایر است. این ایالت در جنوب با «ماساچوست»، در غرب با «ورمانت»، در شرق با «مین» و اقیانوس اطلس و در شمال با شهر کانادایی «کبک» مرز مشترک دارد.