خبرگزاری میزان-رحمانی فضلی گفت: مجددا تاکید شد تا ادارات، اصناف، اماکن عمومی و همه مواردی که تاکنون برای آنان پروتکل نوشته شده، زمان‌بندی اجرا و نظارت خود را ظرف یک هفته اعلام کنند و مقرر شد به موارد رعایت پروتکل‌های بهداشتی زیر متوسط، حتما تذکر داده شود.