خبرگزاری میزان-وزیر بهداشت طی نظارت میدانی خود با بیان اینکه فراگیری با خواهش و تمنا مهار نمی‌شود، اظهار کرد: شواهد نشان می‌دهد که اصناف نظارت موثری ندارند و باید از ابزار نظارتی بیشتری مثل ضابطین قضایی استفاده شود.