خبرگزاری میزان-میهمان یک شبکه آمریکایی ضمن توضیح درباره شکایت از یک پزشک زن در بازداشتگاه‌های آمریکا، گفت: چند نفر از زنان در موارد متعددی پیش من آمدند و گفتند دکتری که او را «کلکسیون دار رحم» معرفی می‌کنند عمل برداشت رحم را انجام داده است.