خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه هشتاد و ششم نهج البلاغه را می‌شنوید.

 

شرح صوتی خطبه هشتاد و ششم نهج البلاغه جلسه اول

 
شرح صوتی خطبه هشتاد و ششم نهج البلاغه جلسه دوم

شرح صوتی خطبه هشتاد و ششم نهج البلاغه جلسه سوم

شرح صوتی خطبه هشتاد و ششم نهج البلاغه جلسه چهارم

شرح صوتی خطبه هشتاد و ششم نهج البلاغه جلسه پنجم

شرح صوتی خطبه هشتاد و ششم نهج البلاغه جلسه ششم