خبرگزاری میزان-واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل گفت: ما اخیرا صحبت‌هایی درباره تلاش برای ترور رییس جمهور یک کشور دارای حاکمیت یعنی بشار اسد رئیس جمهور سوریه شنیده ایم. اگر این اسمش سیاست تغییر نظام نیست چه هست؟ ما از همه کسانی که ادعای احترام به قانون بین المللی دارند درخواست می‌کنیم از اینگونه اقدامات و ترور‌های سیاسی و مداخله نظامی و اقتصادی در امور داخلی کشور‌های دارای حاکمیت دست بردارند.