کد خبر:۶۵۶۴۴۶
۲۶ شهريور ۱۳۹۹ | ۱۲:۱۳
خبرگزاری میزان-تردد در مسیر جاده تبریز به ارومیه و بالعکس ۲۷ هزار تومان هزینه دارد و افزایش ۶۵۰۰ تومانی در طی دو ماه اخیر، نارضایتی اهالی این دو شهر را موجب گردیده است، در حالی که تنها یک قطعه از این آزاد راه تکمیل شده است، منطقی نیست در مسیری که هنوز ناقص است و چندین پیمانکار دارد، از مردم و کسانی که در این مسیر سکونت دارند عوارض گرفته شود.
ارسال نظرات