خبرگزاری میزان-فیلمی از زیر گرفتن عترض ضد نژادپرستی در تنسی آمریکا به وسیله یک خودرو منتشر شده است.

 

برچسب ها: نژادپرستی آمریکا