خبرگزاری میزان-بخشی از اعترافات نوید افکاری در خصوص قتل حسن ترکمان را مشاهده می‌کنید.