خبرگزاری میزان-فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در شهر تهران درباره تمدید دورکاری در استان تهران توضیحاتی را ارائه کرد.