تفاهم نامه همکاری میان سازمان زندان‌ها و سازمان جمع آورى و فروش اموال تملیکى با موضوع همکارى جهت فروش کالا به منظور تامین اقلام مورد نیاز سازمان زندان‌ها در محدوده قوانین و مقررات در سراسر کشور امروز چهارشنبه (۲۹ مرداد) به امضاء طرفین رسید.
ارسال نظرات