خبرگزاری میزان-ادامه آتش سوزی مهیب در جنگل‌های کالیفرنیا و تلاش آتش نشانان برای مهار حریق تاکنون ناکام بوده است.