خبرگزاری میزان-تصاویری از تزریق واکسن کرونای روسیه به دختر ولادیمیر پوتین را مشاهده می کنید.
خبرگزاری میزان- ماریا ورونتسوا دختر ۳۵ساله پوتین، پزشک کودکان است و تجاربی در مورد واکسیناسیون دارد.
به نقل از پوتین دمای بدن دخترش بعد از واکسن اول، تنها یک درجه بالاتر رفته و به ۳۸رسید، اما روز بعد به ۳۷درجه بازگشت. اولی پس از واکسن دوم، بار دیگر به ۳۸درجه رسید و بعد از افزایش بسیار زیاد حجم پادتن دربدن او، وضعیت به حالت عادی بازگشت.