خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه هفدهم نهج البلاغه را می‌شنوید.

 

ترجمه و تفسیر خطبه هفدهم نهج البلاغه جلسه اول

ترجمه و تفسیر خطبه هفدهم نهج البلاغه جلسه دوم