خبرگزاری میزان-معاون وزیر بهداشت در برنامه «چاپ اول» شبکه خبر از پیشنهاد برای تاخیر یک ماهه کنکور سراسری خبر داد.

خبرگزاری میزان - حریرچی،  معاون وزیر بهداشت گفت: تعویق زمان برگزاری کنکور یک ماهه است که البته اگر در ستاد تصویب شود، اجرایی خواهد شد تا بتوانیم کنکور را با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی برگزار کنیم.

وی در ادامه از داوطلبان درخواست کرد ضمن حفظ خونسردی منتظر اعلام تصیمات آتی باشند.