خبرگزاری میزان-مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی گفت: برای ضمانت وام اجاره مسکن؛ گواهی کسر از حقوق یا استفاده از مستمری یا سهام عدالت کافی است و اگر نشد چک، سفته و یا ضامن هم، پذیرفته می شود.