خبرگزاری میزان-رییس بانک مرکزی از اسکناس ۱۰۰ هزار تومانی جدید در برنامه بدون تعارف رونمایی کرد.

 

رونمایی از اسکناس ۱۰۰ هزار تومانی جدید