خبرگزاری میزان-خبرنگار صدا و سیما در ارتباط زنده اینترنتی آخرین اخبار و آمار خسارات انفجار مهیب در بندر بیروت را گزارش کرد.