خبرگزاری میزان-کولیوند؛ رییس اورژانس کشور پس از بهبودی و شکست کرونا با حضور در برنامه فرمول یک گفت: پس از بازگشت دانشجویان ایرانی مقیم چین به کشور و قرنطینه آن ها، رییس و کارکنان هتل حاضر نشدند در محل بمانند و اعضای فوریت‌های پزشکی تهران به کمک آمدند.