کد خبر:۶۴۳۹۵۹
۱۵ مرداد ۱۳۹۹ | ۰۹:۵۳
عکاس : فاطمه فدائی

شیراز شهری برای تماشای تاریخ است، جایی با طبیعت دل انگیز که قرن ها الهامبخش شاعران بوده است. معماری شیراز تقاطع هنر و تاریخ است. گویی معماران شیراز همه شاعر بودند. پایتخت باستانی ایران همواره پذیرای گردشگرانی از سراسر دنیاست که در جستجوی هنر ناب ایرانی راهی این دیار شده اند.

ارسال نظرات