خبرگزاری میزان-به کار گیری نکات کلیدی تا حد بسیاز زیادی می‌تواند به موفقیت افراد به ویژه تازه واردان در بورس کمک کند.